0

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest to forma pomocy skierowana do dzieci oraz nastolatków, którzy zmagają się z trudnościami m.in. takimi jak: zachowania agresywne, trudności w kontroli emocji, przeżyte traumy, rozwód w rodzinie, śmierć bliskiej osoby, trudności w grupie rówieśniczej, apatia, smutek oraz każde inne zachowania zaobserwowane przez rodziców, które znacząco odbiegają od wcześniejszego zachowania dziecka.

Stoicki Spokój

Pierwsze spotkanie odbywa się tylko w obecności rodziców dziecka oraz psychoterapeuty. Podczas tej wizyty specjalista dokonuje wstępnego wywiadu oraz zapoznaje się z objawami, które zaniepokoiły rodziców. W kolejnym spotkaniu uczestniczy także dziecko. Spotkania psychoterapeutyczne z dzieckiem mogą odbywać się w obecności rodziców, natomiast w sytuacji, gdy psychoterapeuta uzna to za konieczne, część spotkań może być przeprowadzone tylko z dzieckiem. W takim przypadku raz na kilka sesji psychoterapeuta przeprowadza rozmowę tylko z rodzicami, w której omawia proces terapeutyczny. Gdy psychoterapia dotyczy dzieci w wieku nastoletnim, omawianie procesu odbywa się także w ich obecności, a psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania poufności i nieinformowania rodziców nastolatka o szczegółach sesji, chyba że istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia życia lub zdrowia nastolatka bądź innych osób.

Jak wygląda psychoterapia?
Psychoterapia jest procesem, w którego przebiegu możemy wyszczególnić pewne fazy. Pierwszą z nich jest faza początkowa, czyli tzw. konsultacje psychoterapeutyczne. Obejmują one zazwyczaj od dwóch do czterech spotkań, w których trakcie klient oraz psychoterapeuta nawiązują kontakt, diagnozowany jest problem, z którym zgłosił się klient oraz zawierany jest kontrakt terapeutyczny. Kontrakt jest ważnym aspektem fazy początkowej, ponieważ w nim zapisane są wszystkie szczegóły dotyczące procesu psychoterapeutycznego (cele, częstotliwość spotkań, przewidywany czas psychoterapii, cena za sesję psychoterapeutyczną). Proces psychoterapeutyczny uważa się za rozpoczęty, w momencie obopólnej zgody klienta oraz psychoterapeuty na warunki zawarte w kontrakcie. W każdym momencie trwania kontraktu klient może wycofać się z psychoterapii, bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Po fazie początkowej następuje tzw. faza środkowa psychoterapii. Charakterystyczne dla tej fazy jest poznawanie przez klienta samego siebie, refleksja nad ewentualnymi przyczynami przeżywanych trudności, wgląd w mechanizmy własnego funkcjonowania. W trakcie tej części psychoterapii często dochodzi do ujawnienia emocji skrywanych latami oraz konfrontacji z nimi. Ze względu na to, że zazwyczaj są to bardzo trudne emocje, etap ten jest niejednokrotnie ciężki dla klienta, natomiast niezbędny do odzyskania kontroli nad własnym życiem.

Ostatnią fazą psychoterapii jest faza końcowa, której głównym celem jest praca nad utrwaleniem zmian, do których doszło na wcześniejszych etapach procesu terapeutycznego. W tej fazie następuje również stopniowe przygotowanie klienta do zakończenia terapii, co jest bardzo istotne w przypadku terapii długoterminowych, w których relacja z psychoterapeutą jest silna i jej zakończenie może wywoływać negatywne emocje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *